Познаваме красотата!

Свържете се с нас

София-1606
ул.”Феликс Каниц” №14-16
Клиника по пластично-възстановителна И естетична хирургия  

”ВиА - Медика”

Тел: 02 9516361; 

тел/факс: 02 9516457