Познаваме красотата!

Д-р Виолин Петров

Специализация:

Специалност по Хирургия-1995г.;  Специалност по Онкология-2002г.;  Специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия- 2006г.

 

Стаж:30 години

 

Завършил:

Медицинска Академия - гр. София - 1989 г. (степен –магистър по медицина)

НБУ - гр.София - 2002г. Магистратура –(здравна политика и мениджмънт на здравеопазването)                                                    

 

1989г-1992г. - Ординатор в хирургично отделение – Районна болница гр. Бяла

1992-1993г. - Клиничен ординатор – „Александровска” болница ,София

1994год.- Реконструктивна и естетична орбито-фациална хирургия - Франция,Париж,болница Фош

1994год.- Реконструктивна и естетична  хирургия на глава и шия - Франция ,Медицински университет-Каен

1996год. – Абдоминална ехография- ВМИ- София

1999год. – Ултразвуково изследване в нефрологията

2000год. – Горна и долна ендоскопия

2000год. – Лапароскопска хирургия

1993-2003г. - Ординатор – хирург  ІІ-ра хирургия „Александровска” болница

2003г.Собственик и управител на Медицински център „Виа-медика  ” гр.София                    

2004г. - Главен административен лекар в Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия „Александровска” болница.

2018г. –  Advanced course Aptos Тбилиси Грузия

 

Професионални организации :

-Член на Асоциацията по пластична-реконструктивна и естетична хирургия

 -Член на БЛС (Български Лекарски Съюз)